browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vogelpark Avifauna

In het vogelpark kun je op verschillende manieren iets leren over vogels en de wereld waar zij in leven. Zo zijn er borden met leuke weetjes over vogels, interessante rondleidingen en natuurlijk spectaculaire vogeldemonstraties. We reiken echter verder dan de grenzen van het park. Naast de educatie in het vogelpark verzorgen we namelijk ook de Natuur en Milieueducatie(NME) voor veel scholen in de omgeving van Avifauna.

Desktop8